Veilige WordPress website bij one tap websites

Privacy statement

Privacy statement

Voor verwerkingsverantwoordelijken

 

Er zijn ook algemene voorwaarden van toepassing lees deze hier

Doeleinden verwerking

OneTap.Online verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: een account aan te maken en aan te houden om u diensten en producten te leveren.

Wettelijke grondslag verwerking

OneTap.Online verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken, alleen bij optionele toestemming situaties bijvoorbeeld bij inschrijving van de nieuwsbrief.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan OneTap.Online. De volgende gegevens zijn niet verplicht:

Informatie over het gebruik van de dienst.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan OneTap.Online verstrekt, dan is het voor OneTap.Online moeilijker om ondersteuning te bieden en nieuwe functionaliteiten te bouwen.

Ontvangers persoonsgegevens
OneTap.Online zal uw persoonsgegevens aan derden leveranciers en partners kunnen verstrekken. Uw persoonlijke domeinnaam dient te worden geregistreerd bij CloudFlare en SIDN. Alleen noodzakelijke gegevens worden verstrekt voor de registratie.


Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door OneTap.Online worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan OneTap.Online uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: United States of America.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • Er is voor dit/deze land/gebied/sector/internationale organisatie een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing.
  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.
  • Er gelden bindende bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door de privacy toezichthouder(s).

Meer informatie over de voornoemde door OneTap.Online getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met OneTap.Online. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door OneTap.Online worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en daarna nog 6 maanden tenzij wettelijke voorschriften anders stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
OneTap.Online gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

OneTap.Online hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: OneTap.Online wil alleen relevante diensten aanbieden. Op basis van uw keuze van onze diensten selecteren wij mogelijk nieuwe relevante diensten om u aan te bieden. Bijvoorbeeld: U neemt een domeinnaam af, wij wijzen u daarbij graag op de mogelijkheid om ook een website en een gratis SSL certificaat af te nemen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: Er worden relevante diensten aangeboden.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: In uw account, op de website of via de nieuwsbrief (indien u zich hiervoor heeft aangemeld) krijgt u relevante informatie over de aanpalende diensten te zien.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht OneTap.Online te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan OneTap.Online verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die OneTap.Online doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u via ons contactformulier op de website indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door ons contactformulier op de website in te vullen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door OneTap.Online, neem dan contact op via ons contactformulier op de website ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Neem contact op

Een vraag of opmerking over de verwerking van je gegevens als klant?
undraw_group_chat_trans

Vrijblijvend 14 dagen testen. Account loopt automatisch af, tenzij je zelf actief verlengt door een online betaling te doen. Onze algemene voorwaarden en privacy voorwaarden zijn van toepassing, je verklaart deze te hebben gelezen en daarmee akkoord te zijn.

Offerte aanvraag

Geef zoveel mogelijk informatie en enkele voorbeelden van designs waar je voorkeur naar uitgaat. Ook kun je een document bijvoegen waarin specificaties staan.

Verwacht een reactie binnen 2 werkdagen maar vaak reageren we dezelfde werkdag nog! 

Ter indicatie de prijs start bij € 795,-